Viklavé zuby

Za normálních okolností se zdá, že nám naše zuby drží v dásních jako přikované a ani se nehnou. Každý nepřirozený pohyb je proto důvodem k tomu, abyste zpozorněli, zdravě se vyděsili a urychleně pospíchali ke svému zubaři (pokud vám tedy není pět let a nepadá vám „první zoubek“). Viklavý zub značí u dospělého vždy problém a je třeba začít jej řešit skutečně okamžitě. Dalším krokem je totiž v tomto příběhu už jen zub vypadlý.

Jak se může zub viklat?

Zuby máme v ústech uložené tak, že s čelistí jsou spojeny nesmírně hustou vazivovou tkání. Ta zajišťuje, že se „ani nehnou“, resp. mají pro pohyb tak malou vůli, že je prakticky neznatelný. Tato vazivová tkáň může být ale porušena nebo degradována. A právě v tomto okamžiku přestane zub držet tak pevně a ten se začne viklat.

Již z tohoto popisu je zřejmé, že viklavý zub vždy značí něco hodně špatného. K poškození vazivové tkáně držící zub mohou vést v zásadě dvě cesty. Tou první je nadměrný mechanický tlak, síla, která na ní bude zkrátka větší, než kolik je schopná unést. Dojít k tomu může při úrazu a úderu do zubu, anebo při tlacích vzniklých v důsledku bruxismu, tj. nočního skřípání zubů, neopatrném kousnutí do něčeho hodně tvrdého apod. Druhou možností, jak může dojít k poškození uložení zubu, je působení bakterií. Ty sice potřebují k tomu, aby zub rozviklaly trochu času, ale pokud k tomu dostanou příležitost, pracují velmi odhodlaně.

Jak řešit viklavé zuby?

Jak již bylo řečeno, s viklavými zuby je třeba ihned vyrazit do stomatologické ordinace. Lékař tam stav zubů zhodnotí a posoudí, zda zub zachránit půjde či nikoliv. Lepší je samozřejmě ta první varianta. I tak ale bude třeba identifikovat primární příčinu viklání a na ní se zaměřit. Pokud bude příčinou bruxismus, pacient dostane chránič zubů, pokud bude příčinou paradontóza (tj. zmíněné bakterie), bude nutné zlepšit hygienu ústní dutiny, případně nasadit doplňková antibiotika. Ať tak či onak, viklavé zuby budou potřebovat „oddych“, na což je třeba brát ohled při jídle a zbytečně je nenamáhat.

Horší variantou je potom stav, kdy již viklavý zub zachránit nelze. V takovém případě bude nutné začít uvažovat o zubní náhradě, která se do ústní dutiny aplikuje pomocí metody all on 4. Ta sice může být dnes na tak vysoké úrovni, že je od skutečných zubů prakticky k nerozeznání, také ale není zrovna levná.

Aby se zuby neviklaly…

Mluvíme-li o rizicích spojených s bakteriemi v ústní dutině, prevence je vždy stejná – hygiena ústní dutiny. Zuby je zkrátka třeba čistit, čistit a čistit. Nestačí ale jen snaha, je potřeba také čistit je správně. Nevynechávejte proto mezizubní prostory a kdykoliv můžete, tak si vypláchněte ústa alespoň obyčejnou vodou. I tato zdánlivá maličkost ztěžuje bakteriím život a připravuje je o potravu. Záněty a zubní kazy, které nakonec mohou skončit u viklavého zubu, se často rozvíjí poměrně nepozorovaně. Nepodceňujte proto kontrolní prohlídky u svého zubaře, může totiž odhalit problém ještě před tím, než se projeví.